Sommarnätterna i Jämtland är ljusa. En rosa ton sänker sig över grönskan som stärks i sitt överdåd. Allt är stilla då, vingarna från en insekt hörs när de slår mot de höga blomstjälkarna. Det finns rymd. Jag virkar glesa varv som släpper igenom uppåt. Jag närmar mig friden.